PRESENTACIÓN
  ESTATUTOS
  NOTICIAS
  ACTIVIDADES
  LOCALIZACIÓN
  ENLACES
  CONTACTO
ESTATUTOS

Os estatutos do Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy constitúen a norma básica que regulamenta a organización e o funcionamento da asociación. Este documento especifica os fins fundacionais do Obradoiro e establece os dereitos e obrigas dos socios así como o xeito en que se relacionan entre eles. Visualización dos estatutos en formato PDF
 
A actual Xunta Directiva está composta polas seguintes persoas:

Presidente:

Manuel Nieto Cabaleiro

Vicepresidente: Juan Ángel Alonso Pérez
Secretario: Norberto González Míguez

Tesoureiro:

Xesús Martínez Amoedo

   
Vogais: Nuria Novelle Zabaleta

 

José Manuel Cabaleiro Táboas

 

Javier López Iglesias

 

O Obradoiro conta nestes momentos con máis de 200 socios. Para facerse socio só hai que enche-lo seguinte formulario e envialo asinado por correo postal ó seguinte enderezo:

Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy
Cño. da Cavada nº 10, O Coto, 36693 Cesantes (Redondela) Pontevedra